půjčovna lodí jizera - kánoe - rafty - Malá Skála
....
....
....
Raft - Klokočí
....

Rafty Malá Skála

Rezervace raftů a kánoí e-mailem: lode@klokoci.cz Nebo telefonicky: 601 540 540

Rafty Malá Skála – Jak se ovládá raft?

Dále popíšeme ovládání raftu vhodné k řízení raftu při plavbě na mírně tekoucí vodě, kterou Jizera v Českém ráji je. Při těchto rekreačních, nenáročných podmínkách, při nízkém stavu vody, kdy je posádka složena z dětí a dospělých, je nejlepším řešením ovládání lodi z pozice kormidelníka, který sedí na zádi lodi. List kormidelníkova pádla je natočen rovnoběžně s osou lodi tak, aby tvořil kormidlo, řízení lodi probíhá za zádí raftu. Obrazně můžeme říct, že kormidelník supluje listem pádla ocasní ploutev kapra, kdy tělo kapra představuje raft. Přenášení pádla - kormidla se děje pod vodou za současného natáčení kormidelníkova trupu - kormidelník pádlo nepřehazuje před sebou, ani jiným způsobem nemění držení pádla. Kormidelník může samozřejmě k řízení raftu použít také silový záběr vpřed na boku lodi. Snahu kormidelníka by měli doplňovat alespoň dva další vodáci, kteří sedí na přídi - jeden po každé straně raftu. Můžeme jim říkat pravý a levý háček. Vodáci na přídi pak naslouchají pokynům kormidelníka, zda má zabrat pravá nebo levá strana. Mezi těmito třemi řídícími silami se pohybuje zbytek posádky raftu, který již nemusí řešit, zda vzhledem ke svému věku, dosáhne pádlem do vody. :) Přijďte na Rafty na Jizeru.
....
....