půjčovna lodí jizera - kánoe - rafty - Malá Skála
....
....
....
Opravený jez s rybochodem na Jizeře v Železném Brodě.
jh

Půjčovna lodí Jizera, Železný Brod – Farma Klokočí

Průvodce po Jizeře – Železný Brod

Jizera v Železném Brodě: Na Jizeře v Železném Brodě na Vás čeká opravený jez. Pozor jedná se v celé délce vodního díla o stavidlový jez. Stavidla jsou uchycena v železných klecích, z kterých se pomocí řetězového systému vysunují směrem nahoru.
Rekonstrukce jezu proběhla v rámci stavby nové vodní elektrárny, ke které bylo obnoveno (v minulosti zasypané) koryto náhonu. Zajímavostí železnobrodského jezu je nově vybudovaný rybochod, tvořený betonovým labyrintem, kterým volně protéká voda skrze jez. Rybochod slouží jako cesta pro vodní živočichy putující proti proudu řeky.
Jez v Železném Brodě mapa: 3 přenášejte vlevo kolem rybochodu.
Jizera v Železném Brodě, na Malou Skálu to je