půjčovna lodí jizera - kánoe - rafty - Malá Skála
....
....
....
Dolánky - Jizera nad doláneckým jezem

Půjčovna lodí Jizera, Dolánky – Farma Klokočí

Průvodce po Jizeře – Dolánky

Jizera v Dolánkách: Od Zrcadlové kozy je to do Dolánek půl kilometru, voda řeky Jizery je v Dolánkách naváděna současně na dva jezy, prvním je nový pohyblivý (vakový) jez pro plnění bočního odváděcího kanálu. Druhý jez tvoří původní vyzděné těleso hráze, které navádí vodu Jizery k náhonu turnovské elektrárny.
Výstupní a sběrné místo kánoí a raftů Půjčovny lodí Jizera - Farmy Klokočí se nachází na pravé straně řeky sto metrů před gumovým jezem, tedy v bezpečné vzdálenosti od jezu i při střední a velké vodě.
V případě, že pokračujete z Dolánek po řece dál k Turnovu, máte dvě možnosti, buďto přenesete v pravo: Při větší vodě zastavte v bezpečné vzdálenosti před gumovým jezem a nevjíždějte do navigace! Další možností je pokračovat k druhému jezu a přenést vlevo do kanálu turnovské vodní elektrárny. Kanál je dlouhý dva kilometry - přezdívá se mu Malá Jizera. Do náhonu přenášejte jen v případě, že chcete Vaši plavbu po Jizeře ukončit v Turnově. Plout se dá pouze k elektrárně. - Od elektrárny je to pak pěšky třista metrů na turnovské náměstí Českého ráje.