půjčovna lodí jizera - kánoe - rafty - Malá Skála
....
....
....
Geocaching v Českém ráji - Ořešáková kalvárie v Klokočí

Půjčovna lodí Jizera - Český ráj – Farma Klokočí

Geocaching

Ořešáková kalvárie u Klokočí v Českém ráji (založeno: 18. května 2010)
50°+36.462´severně; 15°+13.443´východně
Cesta od Louček do Klokočí vedla původně přes vrchol hřebene, v zimních měsících byla však silnice v těchto místech často zavátá, a tak byl po druhé světové válce hřeben prokopán. Na stavbě pracovali především místní.
Jedna koruna – to byla hodinová mzda, kterou vyplácela obec.  Šlo výhradně o ruční práce, za pomoci vozíků a kolejnic se materiál přemísťoval těsně za hřeben směrem k Loučkám, kde navážka přetnula údolíčko a napřímila tak silnici do Louček. Vytvořením průkopu hřebene došlo k odkrytí křídových usazenin s nalezištěm zkamenělin  mořských živočichů z období turonu.
V osmdesátých letech minulého století se do horní části silničním náspem přeťatého údolíčka, navozily tuny odpadu z okolních obcí. Postupně došlo k úplnému zavožení do úrovně napřímené silnice. Stojíte-li  u ořešáku a díváte se směrem k silnici na Loučky máte před sebou největší skrytou skládku v okolí.
Příštím místem, na které vás zavedeme je nejstarší třešeň Českého ráje, ale jestli jste netrpěliví, můžete se k ní vydat hned. Pozorně se rozhlédněte od ořešákové kalvárie je na dohled.
....
....